Kennemer Wijn en Bier Gilde
het lekkerste bier brouw je zelf

Aanvraagformulier voor lidmaatschap van het
Kennemer Wijn- en Bier Gilde 

Lidmaatschap van het KWBG houdt onder andere in:
- gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het KWBG (installatie plus onderkomen)
- deelname aan besloten maandelijkse clubavonden (evt plus introducee)
- deelname aan clubaktiviteiten (BBQ, brouwerijbezoeken, enz) 
- kunnen beschikken over aanwezige kennis binnen het KWBG

Lidmaatschap voor het kalenderjaar 2020 bedraagt €70,- per persoon en wordt naar rato berekend indien de aanmelding later in het kalenderjaar plaatsvindt. De contributie dient te worden overgemaakt op banknummer IBAN: NL32ABNA0608111996 tnv het Kennemer Wijn- en Biergilde in Heemskerk.

 

Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van het KWBG dient U 18 jaar of ouder te zijn.

 

Mijn eerste interesse