Nederlands   English   Deutsch   Dansk - Under construction - translators needed
BROdeLuxe Online: rev. A.02.04 [20-may-20] - 399 gebruikers - 318 recepten

Brouw Gereedschappen


Bereken Koolzuurproductie

Schatting Koolzuurproductie - vrijgekomen tijdens vergisting


Suikerconcentratie in het wort ( OG ) [ gr / L ]
Volume van het wort [ L ]
Werkelijke Vergistinggraad [ decimaal ]
Temperatuur [ °Celsius ]
Druk [ atm ]Volume vrijgekomen Koolzuur [ m3 ]
Volume vrijgekomen Koolzuur [ dm3 = liters ]

Informatie


Het is mogelijk om de totale koolzuurproduktie gedurende de vergisting in liters te bepalen. Zonder te veel op de achtergrond van de te gebruiken formule in te gaan,wordt het aantal m3 koolzuur bepaald door de hoeveelheid koolzuur(uitgedrukt in mol;molecuulmassa van koolzuur is M=44 amu),de temperatuur(in Kelvin K, K=°C+273),de druk(in Pascal, 1 atm= 1.01365*10^5 Pa)en de gasconstante R(R=8.3144 J mol-1 K-1). Om het aantal mol(de hoeveelheid)koolzuur te bepalen, moeten we uitgaan van de hoeveelheid vergistbare suiker in gram, waarvan ca. de helft aan koolzuur overblijft in gewicht. Verder weten we dat er ca. 2.5 gr/l koolzuur in het jongbier opgelost/gebonden blijft;hiervoor wordt dus gekorrigeerd.

Recept


Algemeen

Recept Naam*  
EBC=0 (#ffffff)
 
       
Brouwer 1  
Brouwer 2
Brouwer 3
Brouwer 4
Brouwer 5
       
Brouwdatum    
Botteldatum    
         

* zijn verplichte velden

Doelstelling

      Biertype info
Volume*
- L
Geen data!
Alcohol percentage inclusief navergisting op fles*
- vol%
Eind SG*
- kg/m3
Bitterheid*
- EBU
Uiteindelijk koolzuurgehalte*
- g/L CO2

* zijn verplichte velden

Storting ingredienten


Ingredient Percentage BZR EBC
Storting tijdens koken
 
 

Percentage van de totale storting. BZR - Brouwzaalrendement in %. EBC - kleur. Storting tijdens koken aanvinken als de ingredient tijdens het koken wordt toegevoegd.


Maisch schema

Inmaischen met L/kg storting*      
pH aanpassing maisch tot*      
           
Inmaisch Stap   Temperatuur C Tijd in min    
  Stap 1*    
         
         

* zijn verplichte velden

Hopgiften

Hopgift Aromahop          
             
Hopsoort
Hoedanigheid
% Alfazuur
Gram
Kooktijd in min
SG in kg/m3
Informatie
           
             
Hopgift Bitterhop            
             
Hopsoort
Hoedanigheid
% Alfazuur
% bitterheid
Kooktijd in min
SG in kg/m3
Informatie
           
           

Gisten

Gist 1*  
Gist 2  
Gist 3  
Gist 4  
Gist 5  
 

* zijn verplichte velden. NB Het gebruik van meerdere gisten betekent niet automatisch dat zij bij elkaar gevoegd worden!

Toevoegingen

Toevoeging 1
 
Toevoeging 2
 
Toevoeging 3
 
Toevoeging 4
 
Toevoeging 5
 
   

Evaluatie

Begin SG in kg/m3  
Eind SG in kg/m3  
Volume in L  
   

Aantekeningen

Aantekeningen

zet de aantekeningen op het bierrecept.karakters over

 
 
 
   


Spoel Curve


Spoelen tot°Plato
 
Werkelijk HoofdWort [°Plato]
 

Configuratie brouwinstallatie
Maischketel inhoud in L
Filterkuip inhoud in L
Kookketel inhoud in L
Volume onder filterplaat in L
Water toegevoegd onder filterplaat in L
Evaporatie tijdens kookproces in L/uur
Aanmelden
Enquete
Ik ga vaker Brodeluxe online gebruiken omdat...
 
   
   
   
   
   
   

 

Counter