Bestuur:

Voorzitter: Ad Weterings (taak, zie HuisHoudelijk Reglement, verder afgekort als HHR). Contact voor website(beheer) en opleidingen.

Secretaris: Kitty Rietman (taak, zie HHR). Contact voor communicatie, promotie en activiteiten.

Penningmeester: Roelf van Til (taak, zie HHR). Contact voor financiën.

Lid: Ina Limmen. Initiator activiteiten en controle EHBO koffer

Lid: John Tuip. Contact voor technische aangelegenheden.

Lid: Frank Buijs. Contact voor bar- en huishoudelijke aangelegenheden .

 

Taken bestuursleden (exclusief voorzitter, secretaris en penningmeester):

  • Toezicht houden op huis- en gedragregels (zie HHR) en acteren indien nodig
  • Toezicht op conditie eigendommen KWBG (onderhoud aan gebouw, tuin en terras) en pro-actieve instelling om deze te handhaven dan wel te verbeteren
  • Het opstellen van het concept-jaarprogramma
  • Het organiseren van keuringen
  • Het organiseren van clubkampioenschappen
  • Het organiseren van bierbrouw- , wijn/likeur/kaasmaakopleidingen
  • Het organiseren van thema's (receptontwikkeling, proeverijen, etc. al dan niet door leden aangedragen)
  • Het organiseren van (verkorte) cursus Bedrijfshulpverlener
  • Het organiseren van cursus Sociale Hygiëne