Gegevens Kennemer Wijn- en Biergilde:
Opgericht op 29 oktober 1981
Statuten notarieel vastgelegd op 14 december 1982
Banknummer IBAN: NL32ABNA0608111996  tnv het Kennemer Wijn- en Biergilde in Heemskerk
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40595673


Locatie:
De Schuimkraegh (clubhuis van het KWBG)
Adelaertlaan 3
1967 NN Heemskerk

De locatie is in park Assumburg, tegenover industrieterrein de Trompet. Voor alle duidelijkheid, zie map .

Clubhuis KWBGClubhuis KWBG