Doel van de vereniging is het stimuleren van het zelf maken van bier, wijn en kaas. De vereniging doet dit door het houden van (besloten voor leden) clubavonden, verdiepingsavonden, verspreiden van FAWBG artikelenservice, uitnodigen van sprekers, organiseren van thema's, organiseren van werkbezoeken en uitwisselen van kennis met andere wijn- en biergilden in Nederland. Het Kennemer Wijn- en Biergilde liƫert zich per definitie alleen met andere wijn- en biergilden.